Warmia i Mazury

Warmia i Mazury to lasy, jeziora i czyste powietrze – tak województwo warmińsko-mazurskie widzą mieszkańcy innych części Polski. W ich odczuciu region jest doskonałym azylem, ucieczką przed stresem i codziennym pośpiechem. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich jest kandydatem Polski w światowym plebiscycie na Nowe 7 Cudów Natury.
Warto jednak wiedzieć, że oprócz naturalnych walorów sprzyjających turystyce i wypoczynkowi, Warmia i Mazury mają potencjał intelektualny, kulturalny i gospodarczy. Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur współpracują z firmami międzynarodowymi. Żyje tu i pracuje wielu dobrze wykształconych ludzi, środowisko akademickie jest z długimi tradycjami. Istnieje w naszym województwie wiele możliwości rozwoju drobnej wytwórczości, zwłaszcza w dziedzinach pracochłonnych, kreujących miejsca pracy. W regionie rozwija się przetwórstwo i handel płodami rolnymi. Gospodarka rolna prowadzona jest tutaj w wyjątkowo czystym środowisku naturalnym, a żywność najwyższej jakości staje się specjalnością Warmii i Mazur. Atutem jest również dziedzictwo kulturalne i ludzie, którzy Warmię i Mazury pokochali, tu znaleźli miejsce na Ziemi, w którym najlepiej się im pracuje i tworzy.

Główne atuty województwa warmińsko-mazurskiego to:

  • korzystne warunki przyrodnicze dla rozwoju turystyki, agroturystyki (pojezierza, lasy),
  • środowisko naturalne: czyste, ekologiczne o walorach uzdrowiskowych, region należy do kompleksu „Zielonych Płuc Polski”;
  • port morski w Elblągu (nad Zalewem Wiślanym),
  • położenie przy zewnętrznej, wschodniej granicy Unii Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim,
  • wysoko oceniane instytucje naukowe oraz kierunki studiów głównie ukierunkowane na rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z wydziałami, cieszącymi się dobrą opinią w środowisku naukowym, takimi jak: Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Nauk o Żywności,
  • zaplecze surowcowe drewna, dające potencjał pod rozwój sektora drzewnego i meblarskiego,
  • dogodne warunki naturalne dla rozwoju rybołówstwa: wody zajmują 6% powierzchni województwa, 18,2% ogólnej powierzchni wód w kraju, rozwój gospodarki rybackiej w czterech kierunkach: gospodarki jeziorowej, stawowej, rzecznej i morskiej (Zalew Wiślany),
  • duży potencjał produkcji rolnej i rolno-spożywczej,
  • miasto Olsztyn jest głównym ośrodkiem przemysłu spożywczego, oponiarskiego i drzewnego oraz turystyki,
  • miasto Elbląg to ważny ośrodek przemysłu ciężkiego, port morski oraz ośrodek turystyki.

źródło: www.wrota.warmia.mazury.pl